‘Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential’

Dit is de definitie die de International Coach Federation, de beroepsorganisatie waar ik lid van ben, geeft van coaching. Het houdt in dat ik als professioneel coach uitga van uw eigen kracht en van uw vermogen om zelf uw doelen te bepalen. Dat ik vertrouw op uw aangeboren vermogen tot herstel en op de menselijke neiging om door mogelijke obstakels heen, het leven ten volle te willen ervaren.

Ik zal met u werken aan uw persoonlijke en professionele groei, aan het ontdekken van uw ambities en verlangens en aan het waarmaken van die ambities en verlangens. 

international coaching

Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven we niet, maar omdat we niet durven, zijn de dingen moeilijk - Seneca

Ik werk als internationaal coach in het Nederlands, Engels en voor een deel in het Italiaans.
Mijn specialisaties zijn executive coaching, career coaching en life coaching.

Hoewel het basisprincipe van coaching altijd hetzelfde is, namelijk het uitgaan van de kracht van de coachee, liggen de accenten bij de verschillende vormen van coaching anders en zult u met andere aanvangsvragen komen.

Mijn Specialisaties

 • U heeft binnen uw werk te maken met keuzes en beslissingen waarover u graag met een onafhankelijke derde van gedachten wilt wisselen.
 • U wilt zicht krijgen op welke factoren u in contact met anderen invloed kan uitoefenen en hoe u dat moet doen.
 • U heeft binnen uw werk te maken met ethische dilemma’s waar u zich alleen in voelt staan.
 • U wilt leren om uzelf de juiste vragen te stellen om beter te begrijpen waarom u in specifieke werksituaties op een bepaalde manier hebt gereageerd.
 • U wilt als senior professional beter leren reflecteren op uw gedrag, werkhouding en werkstrategie.
 • U wilt blijven functioneren op het hoogst mogelijke professionele niveau, uzelf uitdagingen blijven geven die passen bij uw expertise en ervaring.
 • U heeft binnen uw werk te maken met andere culturen en wilt daarvoor de benodigde compententies ontwikkelen.
 • U wilt verder groeien in uw werk en daarvoor kracht en zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • U staat voor een keuze in uw professionele leven en u wilt deze periode benutten om een verandering te bewerkstelligen.
 • U vindt dat u of één van uw medewerkers bepaalde competenties moet ontwikkelen om tot een goed werkresultaat te komen. U kunt denken aan communicatieve vaardigheden of strategisch inzicht.
 • U heeft binnen uw werk te maken met andere culturen en wilt daarvoor de benodigde competenties ontwikkelen.
 • U wilt blijven werken met behoud van uw energie.
 • U heeft bepaalde verlangens die u niet loslaten en u wilt ze tot realiteit te maken. Wat is daar voor nodig?
 • U heeft grote veranderingen in uw leven doorgemaakt en wil dit graag integreren tot een nieuwe balans.
 • U wilt graag in contact met uzelf staan en in uw handelen bij uzelf blijven.
 • U heeft in meerdere landen gewoond en heeft behoefte aan een gevoel van basis.

Assessment tools

Golden Personality Type Profiler
Voorafgaand of tijdens de coaching kan ik de Golden Personality Type Profiler online afnemen. De Golden Personality Type Profiler (GPTP) is een wetenschappelijke persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. Daarnaast bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op prestaties op de werkvloer is.

Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven. De test kan in het Nederlands en het Engels afgenomen worden.

Intercultural Readiness Check
Om uw interculturele competenties te bepalen of die van uw medewerkers kan ik de wetenschappelijke Intercultural Readiness Check online afnemen. De IRC gaat uit van vier interculturele competenties die getraind en ontwikkeld kunnen worden: Intercultural Sensitivity, Building Commitment, Intercultural Communication en Managing Uncertainty. De IRC helpt u om beter te begrijpen hoe u omgaat met interculturele interacties. Wat doet u al goed, wat vindt u moeilijk en hoe kan u geholpen worden om de benodigde culturele competenties te ontwikkelen?

De IRC is geschikt voor interculturele trainingen, coaching, expatriate briefings en benchmarking. De IRC zelf geeft uitgebreide feedback die weer in een persoonlijk gesprek nader met u wordt besproken. De IRC kan in vele talen worden afgenomen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Braziliaans, Portugees, Chinees en Japans.