Reflecties op Moreel Leiderschap | deel 3: De werkplek: Integriteit aan de top als lichtend voorbeeld

De zoektocht naar intrinsieke moraliteit Dit is de derde column van een serie over Moreel Leiderschap. Mijn eerste column ging over Morele Leiders in de Samenleving, de tweede over Professioneel Moreel gedrag.  Columns die volgen gaan over interpersoonlijke moraliteit en morele zelfsturing. Moreel Leiderschap op de Werkplek: Integriteit aan de top als lichtend voorbeeld De topleider. Het gezicht van het bedrijf naar buiten toe, degene die intern samenhang brengt en de initiator voor innovatie. Het boegbeeld. Het bedrijf steekt er

Lees verder »

Reflecties op moreel leiderschap – deel 2: Professioneel moreel gedrag: varen op ons morele kompas

De zoektocht naar intrinsieke moraliteit Dit is de tweede column van een serie over Moreel Leiderschap. Mijn eerste column ging over Morele Leiders in de Samenleving. Columns die volgen gaan over interpersoonlijke moraliteit en morele zelfsturing. Professioneel moreel gedrag: varen op ons morele kompas. Diep van binnen peilen wat de juiste morele richting is Dat doet de agent die laveert tussen de wet op de privacy en zijn wens om een burger te helpen. De chirurg die moet beslissen of

Lees verder »

Reflecties op moreel leiderschap – deel 1: Moreel leiderschap in de samenleving

De zoektocht naar intrinsieke moraliteit Dit is de eerste column in een reeks over moreel leiderschap: Morele leiders in de samenleving. Columns die volgen gaan over professioneel moreel gedrag, inter-persoonlijke moraliteit en morele zelfsturing. Morele leiders in de samenleving Is het genoeg om moreel besef aan het individu over te laten, aan bestaande maatschappelijke structuren en systemen of hebben we in de samenleving morele leiders nodig? Leiders die de krachten in de samenleving analyseren, doorzien waarin de pijn en het

Lees verder »
Online vertrouwen

Online vertrouwen in een interactief webinar

Dilemma’s Het was een dilemma voor ons als facilitators van een webinar over online intervisie. De 20 aangemelde deelnemers kwamen natuurlijk maar kort bij elkaar en dan ook nog alleen online. Ze kenden elkaar niet. En toch wilden we vertrouwen creëren en samen op een goede manier als proef kort een intervisiecasus van een van de deelnemers bespreken. Zoveel onderling vertrouwen dat in die casus een deelnemer ons een werkelijk dilemma voorlegt. En daarmee dus ook zijn of haar professionele kwetsbaarheid toont.

Lees verder »
vertrouwen

Leren vanuit Vertrouwen

Hoe brengen we kwalitatief goede professionele gesprekken op gang, waarbij vertrouwen en veiligheid werkelijk gewaarborgd zijn? Dit blijft voor mij als facilitator een inspirerende vraag. Vertrouwen en veiligheid zijn een voorwaarde om als deelnemer aan het professionele gesprek kwetsbaarheid te kunnen tonen en een voorwaarde om diep te kunnen leren. Onderzoek van aannames Leren aan de oppervlakte, waarbij je vanuit je gebruikelijke aannames een praktische oplossing voor een probleem zoekt, is soms gewoon nodig en nuttig. Maar leren waarbij je

Lees verder »
online intervisie tools

Drie tools met betrekking tot Online Intervisie

1. Emtbe.com oftewel e-intervisie. Het is een tool die intervisie: Schriftelijk uitvoert en asynchroon. Maakt gebruik van 9 bekende verschillende intervisiemethoden, zoals Balint, incidentmethode, tien-stappen etc. De facilitator maakt een groep aan, voert gegevens deelnemers in en plant de tijdspanne van de fasen. De facilitator start het intervisieproces en bewaakt de voortgang door de verschillende fasen van de methodiek heen. Maar de digitale omgeving structureert zelf die fasen. De facilitator stuurt af en toe vanuit de portal mails om de voortgang

Lees verder »